Portrait of Z. N. Martynovskaya Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Portrait of Z. N. Martynovskaya» - Zinaida Serebryakova