The Miracle of St Mark Freeing the Slave WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Fotos aleatorias
The Miracle of St Mark Freeing the Slave WGA — Tintoretto (Jacopo Robusti)