Tintoretto Flight into Egypt Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

«Tintoretto Flight into Egypt» - Tintoretto (Jacopo Robusti)